Meten!

Heb jij je leesonderwijs op orde? Natuurlijk heb je dat. En daardoor gaan alle kinderen bij jou geletterd van school. Zeker weten? Bereik je dat door goed leesonderwijs of is er meer voor nodig? Leesbevordering bijvoorbeeld? Of een effectieve aanpak waarin alle kinderen zelf kinderboeken willen gaan lezen … Dat laatste is nog wel een dingetje misschien? Meer dan de helft van de kinderen geeft aan lezen NIET LEUK en NUTTELOOS te vinden.

(Pisa, 2019)

Kilometers maken

Onderzoek laat zien dat technisch leesonderwijs en begrijpend leesonderwijs geen garantie geven op een voldoende leesvaardigheid. Met veelgebruikte methodes die nu op de markt zijn zoals Timboektoe, Estafette en Nieuwsbegrip heb je geen garantie op resultaat, blijkt nu. Heb je al eens gekeken naar methodieken zoals LIST van Anneke Smits en Thoni Houtveen? Die hebben door onderzoek bewezen wél te werken.

Lezen is een techniek die kinderen zich op 6-jarige leeftijd eigen maken. Door intensief te oefenen zijn ze daarna in staat om een goede lezer te worden. Kinderen zullen in de midden- en bovenbouw kilometers moeten gaan maken. En daar hebben ze een bewezen aanpak voor nodig die werkt met waardevolle kinderboeken die op school binnen handbereik zijn en waar leraren en onderwijsassistenten met enthousiasme over praten, waar je uit voorleest en die kinderen gaan lezen. Kinderen hebben veel ondersteuning nodig van jou als leraar en van de ouders thuis om een lezer te worden. Gelukkig zijn er diverse hulptroepen die zich melden: jouw schoolbestuur, je collega’s op school, de RT, de Leescoördinator, de bibliotheek, de media, het CPNB, de stichting Lezen en nog een aantal instituten en instellingen. Blijkt dat nog niet voldoende te zijn dan kun je grofweg 3 dingen doen:

1 Meer van het zelfde gaan doen. Ik denk dat dat weinig teweeg gaat brengen.

2 De dingen die je doet beter gaan doen of anders aanpakken. Dat kan door training, nascholing, bijscholing, investeren in materialen en mooie kinderboeken … Hier liggen wel mogelijkheden, denk ik.

3 Iets gaan doen wat nodig is en waar je nog niet of niet voldoende aandacht aan besteedt: close reading, gedichten analyseren en voordragen, gesprekken voeren over lezen en leesgedrag (Chaimbers). Deze activiteiten vind je in de kennisbasis Taal en in de kerndoelen van SLO. Verplichte kost voor iedere student pabo (daar worden ze ook op getoetst) en uitstekend in te zetten in je leesonderwijs en bij Leesbevordering. Dit gaat betere resultaten opleveren want er is onderzoek gedaan naar deze interessante werkvormen. Participeer zelf als onderwijsprofessional ook en ga iets teweegbrengen!

Kinderen lezen niet goed, blijkt al jaren uit onderzoeken en ze vinden er niets aan, vertelt het PISA-onderzoek van eind 2019. Het belang van lezen hebben ze ook niet in beeld: lezen is stom. Uit onderzoek blijkt dat het zinvol is om op school te investeren in een leescultuur waarmee je een positieve houding t.a.v. lezen bij kinderen, onderwijsprofessionals en ouders ontwikkelt. Maar eerst is het slim om stil te staan bij dat wat jij als juf of meester of als school of als leescoördinator nu al doet. En hoe je dat doet. Hoe effectief dat tot nu toe is. Heb je antwoord op bijvoorbeeld deze vragen?

Waar staan we nu?

Wat doen we al?

Werkt dat?

Wat kan beter?

Wat werkt?

Waarvandaan ga je vertrekken om de komende jaren forse verbeteringen aan te brengen in de leesbevordering op jouw school? Want wat we met zijn allen willen, is dat ALLE kinderen geletterd van school gaan.

Begin bij NUL

Om gericht van start te gaan is een 0-meting erg handig. Dan heb je als team snel in de gaten waar de schoen wringt. Is dat moeilijk, zo’n 0-meting? Helemaal niet. Ik ken een trainer, Diana de Visser van Hart voor LEESONDERWIJS, die ook werkzaam is in het onderwijs en regelmatig trainingen en nascholing geeft in effectief leesonderwijs. Nou ken ik wel meer van die collega’s die dat doen maar … zij heeft een tool ontwikkeld die zij als 0-meting op school inzet. Een Quick Scan. Het is een afgeleide van de meting die in het VO veel gebruikt wordt. Ik heb de vragenlijst bekeken en … ja, hij ziet er zeer gedegen uit. Alle aspecten die de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur heeft gegeven, zitten erin verwerkt: boekenaanbod, beleid van de school en cultuur van lezen op je school. En verder zijn er nog veel meer vragen die je een spiegel voorhouden. De uitkomsten van deze online inventarisatie komen bij Hart voor LEESONDERWIJS binnen zodat Diana de data kan analyseren en met een gericht advies kan komen. Jouw directeur of taalcoördinator ziet meteen wat nodig is op school om ALLE kinderen geletterd van school te laten vertrekken. En natuurlijk behoort een training ook tot de mogelijkheden. Maar eerst beginnen bij het begin: Meten is Weten.

Wil je meer weten over deze tool? Bekijk de website van Hart voor LEESONDERWIJS.

Het LEESoffensief is begonnen. Het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur is hier ook te downloaden.

Succes en beleef vooral veel plezier aan het traject dat je in gaat. Kinderboeken zijn zó leuk.