Het spel én de knikkers: innoveren

Gamification: Je onderwijs voorzien van een spelelement om leren dat bij kinderen past, mogelijk te maken. In het najaar raakte ik op mijn eerste invalschool geboeid door het knikkerspel van de kinderen op de speelplaats. Dat leidde tot een project dat ik afgelopen maand in Vlissingen heb afgerond. Ik heb er zelf een rijke ervaring en enkele inzichten aan overgehouden én een pot prachtige knikkers. Op deze video zie je het resultaat.

Knikkerbaan

Ik heb me voorgenomen om bij elke invalklus iets te ondernemen met kinderen waar zij enthousiast voor raken, waar ik plezier aan beleef en wat het onderwijs verbetert. Het boek van Sem van Geffen Gamification in de klas heeft me op weg geholpen. Ik liet kinderen van groep 7 een aantal keer een knikkerbaan in de klas bouwen. Voor mij was dit een mooi voorbeeld van innovatie want ik heb kinderen intensief laten samenwerken in een team met een gerichte opdracht: bouw een knikkerbaan die beter en interessanter is dan de vorige. Door elke keer het eindresultaat op video vast te leggen, konden de nieuwe bouwers meteen aan de slag met het ontwerp voor een nieuwe baan.

Taalonderwijs

Mijn vertrek naar een andere school bood me de kans de knikkerbaanbouwers uit te nodigen om een handleiding te schrijven voor de kinderen in de nieuwe groep die ik ga krijgen én een lijst met tips & tricks. Voor die stelles gebruikte ik een blog van Suzanne van Norden over het schrijven van een tekst uit het genre Procedure. Want een handleiding voor het bouwen van een knikkerbaan is natuurlijk een proceduretekst. Daar lees je alles over in haar boek Iedereen kan leren schrijven. Zo werd mijn onderwijs in 1 klap behoorlijk betekenisvol voor de kinderen én voor mij. Ik zag hoe ik een koppeling kon leggen tussen 2 schoolvakken: Techniek en Stellen. Daarnaast besefte ik dat het voor mij goed werkt om eens iets SAMEN MET kinderen te ondernemen. Heel innovatief voor mijn doen. Tot slot maakte ik mijn leerlingen behoorlijk mediawijs door met video te werken. Het monteren van een videoclip met rollende knikkers is nog iets te hoog gegrepen. Dat heb ik dus zelf gedaan. Mijn plan is om volgend schooljaar kinderen te leren hoe je een vlotte montage maakt.

Zoals ik al eerder in een artikel op LinkedIn schreef, is Mediawijsheid makkelijk te koppelen aan Taalonderwijs. Dat blijkt nu ook weer. Het spel, de knikkers, het taalonderwijs en de media maken het mij mogelijk om anno 2019 boeiend onderwijs neer te zetten.

Jeugdjournaal

In 2019 kom ik nog met nieuwe uitwerkingen van Taal & Mediawijsheid waaraan ik Gamification, Jeugdliteratuur en Journalistiek verbind. In januari ontwikkelen we een project voor het bestuur waar ik voor werk: Archipel Scholen Vlissingen. We gaan met de kinderen een Jeugdjournaal produceren waarin naast nieuws over het bouwen van knikkerbanen ook Jeugdliteratuur een rol gaat spelen. Innovatie leidt tot werkplezier en beter onderwijs. Wordt vervolgd.